Pogled koji osvaja!

Krila položena.

Telo uspravno i stabilno da ga ni najjači vetar ne bi pomerio.

Snaga.

Oseti se snaga u pogledu.

Pogled koji govori: “Ovo je moje. Moj izbor, moj dan, život. Ovde sam ja gazda. U takav pogled “ne pipaj”.

Samo produži, ako ne osećaš snagu približno jaku da se suprostavi tom pogledu koji osvaja.

I ta sposobnost koju poseduju.

Da kroz noćno maglovito nebo ugledaju kako pada.

Pada i potvrđuje da snaga postoji.

Svetlost, iskra, sjaj, energija!

Postoji i osvaja!