Želiš me?

Koliko energije si spreman da se odrekneš zbog mene?


Koliko sebe želiš da presečeš zbog mene?

Želiš li šaputanje na jastuku, sa mnom?

Želiš li da mi vrediš?

Reći ću ti jedno…

Zvala sam te u noćima.

Čekala sam te u noćima.

Pevala i padala.

Hoćeš opet da letimo zajedno?

Hoćeš da budeš moja voda dok gorim?

Hoćeš da budeš sve što želim?

Koliko zapravo želiš da te želim?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s