Zahvalnost.

Oseti prostor oko sebe. Zahvali se. Imaš.

Pogledaj oko sebe, pipni zid. Pipni toplotu doma tvog.

Zahvali se. Imaš.

I, nisi sam. Ne. Imaš njih i oni tebe. I pazi. Čuvaj to što je tvoje.

Voli i opraštaj. Okreni pogled na drugu stranu i nabaci osmeh.

Podeli jer imaš. Daj onome ko nema, kome je potrebno i zahvali se.

Imaš.

Zdravlje, ljubav, trag, vazduh, život.

Živi i ne osvrći se kad ne moraš.

Savršena. Baš takva kakva postojiš. Jedinstvena. Predivna. Nasmejana i svoja.

Uživaj što više.

Zahvali se i uživaj.