Osećam…

…kako sve drhti kada hodam. Osećam tlo pod nogama kako se trese kada moja energija prolazi. Znam da sam sposobna da pomeram planine. Svaki pogled je uperen u mene i prati svako moje kretanje jer način na koji pomeram telo je ono što sam stvorila sa verom da sam posebna. Svako to može ako mogu i ja. Upustite se u dubine svoje moći. Veličajte sebe do maksimuma. Volite sebe i ono što jeste. Volite svoje telo i moć zavođenja. Volite svoju sposobnost da svakoga navedete da pleše onako kako vi želite. Ako i ne uspete u toj nameri, okrenite pogled na drugu stranu i recite sebi: “Tako treba da bude. Tako je bolje za mene. Najbolje tek dolazi, a ovo je samo način da dođem do najboljeg. Put do savršenstva.”

On je ja i ja sam ON

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s