Život.

Šta je život za tebe?

Šta te pokreće da napraviš promene u koracima?

Šta te tera da “guraš dalje”?

Život!

Znaš li stvarno da živiš život ili ga samo puštaš da prođe pored tebe, kao gluvi voz što prolazi kroz gustu maglu u noći?

Sloboda i život!

Može li jedno bez drugoga ili samo jedno uz drugo?

Kakva lakoća življenja života uz svu slobodu koja nam je data rođenjem.

Slobodni da dišemo!

Slobodni da biramo!

Slobodni da živimo!

Jedan je i ne ponavlja se.

Tvoj život je samo tvoj…

…život.