…ako veruješ.

I gde smo kada nismo tamo gde nam je mesto?

Da li je želja za nekim jača od potrebe za nečim?

Dišem i živim. Osećam. Dajem sebe načinom na koji sam stvorena.

Stvorio me život.

Stvorile me okolnosti.

Stvorio  me ON.

I koračam koracima koji utiskuju tragove svima oko mene.

Postojiš.

Svesno menjaš i tuđe živote. Sama spoznaja da si deo nekog susreta, neke priče, nečijeg života…

…to je trag koji ostaje za svima nama.

Svi pravimo svoje korake u pesku.

Svi smo jednaki ako dozvolimo svakome jednakost.

Svi smo posebni na svojstven način. Put života nas je popločao onako kako smo ga birali.

I zato, ako i padneš nekada, bobrkaš tragove svoje. Podigni snagu i nastavi dalje…

…koračaj ponovo, uspravno i snažno.

Stići ćeš do kraja samo ako veruješ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s