Svuda, sada!

I može da te ima svuda, sada!

Tvoje "sada" je toj um, snaga koja živi u tebi 
...i teče, peče kao struja koja pokreće tvoje telo da... 

Goriš jer,

Svuda si! Sada!

A “sada” je svuda!

Svi putevi kojima voziš, tvoj su izbor.

Voziš ili hodaš, da li je uopšte bitno?

Pomeraš se sa mesta.

I opet je izbor na tebi.

Za ne shvataš da ti biraš jesi li svuda, sada?

Tvoje sada je TVOJ IZBOR!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s